Lời dịch bài hát nothing gonna change my love for you - Glenn Mederios - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Lời dịch bài hát Anh - Việt: 
If i had to live my life without you near menếu tôi phải sống cuộc sống thiếu vắng em bên mình
The days would all be emptyngày sẽ chỉ là chuỗi trống vắng
The nights would seem so longđêm dường như sẽ dài vô tận
With you I see forever Oh so clearlycùng em anh thấy sự vĩnh cửu oh thật rõ ràng
I might have been in love beforeanh đã từng yêu trước đây rồi
But it never felt this strongnhưng nó chưa từng thấy mãnh liệt
Our dreams are young and we both knowhai ta đều biết giấc mơ chỉ mới bắt đầu
They take us where we want gochúng mang ta đến nơi ta muốn
hold me now touch me nowôm anh đi, giữa anh đi
I don't want to live without youanh không muốn sống mà thiếu vắng em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em biết nhường nào
One thing you can be sure ofmột điều em có thể chắc rằng
I never ask for more than your loveanh không đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em biết nhường nào
The world may change my whole life through butdẫu thế giới có đổi thay cả cuộc sống của anh, nhưng
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
If the road ahead is not so easydẫu con đường phía trước có lắm chông gai
Our love will lead the way for ustình yêu sẽ dẫn đường chúng ta
Like a guiding starnhư vì sao dẫn lối
I'd be there for you If you should need meanh sẽ ở nơi đây nếu em cần đến anh
You don't have to change a thingem không phải thay đổi điều gì
I love you just the way you areanh yêu em chỉ vì đó là em
So come with me and share the viewvậy, đến bên anh và sẻ chia mọi điều
I'll help you see forever tooanh cũng sẽ cho em thấy sự vĩnh cửu
Hold me now touch me nowôm anh đi, giữ anh đi
I don't want to live without youanh không muốn sống mà thiếu vắng em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em biết nhường nào
One thing you can be sure ofmột điều em có thể chắc rằng
I never ask for more than your loveanh không đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through butdẫu thế giới có đổi thay cả cuộc sống của anh, nhưng
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
you ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure ofmột điều em có thể chắc rằng
I never ask for more than your loveanh không đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You Ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em biết nhường nào
One thing you can be sure ofmột điều em có thể chắc rằng
I never ask for more than your loveanh không đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
you ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em biết nhường nào
The world may change my whole life through butdẫu thế giới có đổi thay cả cuộc sống của anh, nhưng
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Nothing's gonna change my love for youkhông gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
you ought to know by now how much I love youem biết chăng, lúc này anh yêu em đến nhường nào
One thingyou can be sure ofmột điều em có thể chắc rằng
I never ask for more than your love, anh không đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
<em>Edit Bài Hát Song Nghữ</em> Lời dịch bài hát nothing gonna change my love for you - Glenn Mederios - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

"Nothing's Gonna Change My Love for You" là một bài hát được viết bởi các nhà soạn nhạc Michael Masser và Gerry Goffin. Ban đầu nó được thu âm bởi ca sĩ và nghệ sĩ guitar người Mỹ George Benson cho album phòng thu 20/20 của ông, được phát hành bởi Warner Bros. Phiên bản gốc này do đồng sáng tác Masser sản xuất, và chỉ được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở châu Âu vào năm 1985. Hai năm sau, vào năm 1987, ca sĩ người Hawaii, Glenn Medeiros đã hát phiên bản của bài hát đã trở thành một thành công trên toàn thế giới.

Bài hát liên quan

<em>Edit Bài Hát Song Nghữ</em> Lời dịch bài hát nothing gonna change my love for you - Glenn Mederios - Lời dịch song ngữ Anh-Việt
"Nothing's Gonna Change My Love for You" là một bài hát được viết bởi các nhà soạn nhạc Michael Masser và Gerry Goffin. Ban đầu nó được thu âm bởi ca sĩ và nghệ sĩ guitar người Mỹ George Benson cho album phòng thu 20/20 của ông, được phát hành bởi Warner Bros.