Lời dịch bài hát Say I Love You - Rhymastic - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Artist: 
Lời dịch bài hát Anh - Việt: 
See I’m just another average guyAnh cũng như bao chàng trai bình thường khác
Looking for my perfect girlKiếm tìm cho mình cô gái hoàn hảo
Still on my way and findingAnh vẫn tìm kiếm và cuối cùng anh tìm thấy em
When you dragged me into your worldkhi em kéo anh vào thê giới của em
I was way too blindAnh đã quá mù quoáng
That hide my feeling for loveChe dấu đi mọi cảm xúc của tình yêu
But now I finally realizeNhưng bây giờ anh đã nhận ra rằng
Having you was more than enoughCó em đã là quá đủ
I’m falling so deep for you now I admitGiờ đây anh thừa nhận rằng anh đã quá yêu em
Cuz you are the one in billions that I needEm là người anh cần trong hàng tỷ người trên thế gian
Just hold my hand and say that I’m your manHãy nắm tay anh và em hãy nói rằng anh là người đàn ông của em
Cuz I’m dying for this chance toVà anh đang mỏi mòn chờ cơ hội này để
Say I love you love you babeNói anh yêu em yêu em em à
Never gonna change itSẽ không bao giờ thay đổi
Say I love you love you babeAnh yêu em yêu em em ạ
I just wanna say itAnh chỉ muốn nói ra điều ấy thôi
Say I I I love youNói anh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I I love you girlAnh yêu em cô gái à
Say I I I love youAnh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I love you girlAnh yêu em cô gái ạ
Just walking with you in the sunDạo bước cùng em dưới ánh mặt trời
Smiling and having funCười tươi và thật là vui vẻ
And when your lips first touched mineVà khi ta khao nhau nụ hôn đầu tiên
it’s like the time stopped runningThời gian như ngừng trôi
I can find a million rhymesAnh có thể nhận ra hàng triệu giai điệu
To claim that you’re the oneĐể khẳng định rằng em là người anh yêu
Promise you in this lifeHứa với em rằng trong cuộc đời này
I’ll be the guy to trustAnh luôn là người có thể tin cậy
Cus you’re the girl that I’m fighting to keepBởi em là cô gái anh luôn đấu trang để dì giữ
Let me just prove to you how perfect I can beĐể anh chứng minh với em rằng anh hoàn hảo đến thế nào
Hold me tight and say that I’m your guyhãy ôm chặt anh, nói anh là chàng trai của em
And for the rest of my lifevà suốt cuộc đời anh sẽ nói rằn
I'll Say I love you love you babeAnh sẽ nói, Anh yêu em em ạ
Never gonna change itSẽ không bao giờ thay đổi đâu
Say I love you love you babeAnh yêu em em à
I just wanna say itAnh chỉ muốn nói điều đó thôi
Say I I I love youNói rằng anh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I I love you girlAnh yêu em cô gái à
Say I I I love youAnh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I love you girlAnh yêu em cô gái à
Cus you’re the girl that I’m fighting to keepBởi em là cô gái anh luôn đấu trang để dì giữ
Let me just prove to you how perfect I can beĐể anh chứng minh với em rằng anh hoàn hảo đến thế nào
I’m falling so deep for you now I admitGiờ đây anh thừa nhận rằng anh đã quá yêu em
Cuz you are the one in billions that I needEm là người anh cần trong hàng tỷ người trên thế gian
Babe girl it’s trueem yêu à đó là sự thật
I can give it all up for loving youAnh có thể từ bỏ tất cả để yêu em
I can picture us standing in the churchAnh có thể tượng tượng rằng chúng ta đang đứng trong nhà thờ
I’m holding your arm with trust to confirm “ I do ”Anh nắm tay em và chứng thực rằng " anh đồng ý"
And there will be no lying hereVà chẳng chút dối lừa nào cả
No crying tears no fight or fearKhông còn lệ rơi không còn cãi vã hay lệ thuộc nữa
I promise you that I’ll be right nearAnh hứa với em rằng anh sẽ luôn bên cạnh em
So close that your heartbeat I can hearThật gần đến nỗi anh có thể nghe được nhịp tim em
This love is a beautiful fairy tales for only you and me yeah I can tellTình yêu này là một câu chuyện cổ tích thật đẹp dành cho anh và em
So hold my hand until the very end like we were meant to be and we can write it downhãy nắm tay anh đến đến hết cuộc đời và chúng ta có thể viết về nó
Cuz my princess she is finally found and we will make a life-time play of oursCông chúa của anh, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em và chúng ta sẽ đi hết cuộc đời này bên nhau
So let me start by saying this out singing this loudlyHãy để anh nói ra điều đó và hát thật to rằng
Say I love you love you babeAnh yêu em em à
Never gonna change itSẽ không bao giờ thay đổi đâu
Say I love you love you babeNói Anh yêu em yêu em em ah
I just wanna say itAnh chỉ muốn nói vậy thôi
Say I I I love youNói anh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I I love you girlAnh yêu em cô gái à
Say I I I love youAnh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I love you girlAnh yêu em cô gái à
I'll say I love you love you babeAnh sẽ yêu em yêu em
Never gonna change itSẽ không bao giờ thay đổi đâu
Say I love you love you babenói rằng anh yêu em yêu em
I just wanna say itAnh chỉ muốn nói ra điều này thôi
Say I I I love youNói rằng anh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I I love you girlAnh yêu em cô gái à
Say I I I love youNói rằng anh yêu em
I I I love youAnh yêu em
I I love you girl, Anh yêu em cô gái à
<em>Edit Bài Hát Song Nghữ</em> Lời dịch bài hát Say I Love You - Rhymastic - Lời dịch song ngữ Anh-Việt